Ispitivač integriteta filtra

  • filter integrity tester

    ispitivač integriteta filtra

    Integtest ® Serials Integrity Tester dizajnirani su za ispitivanje integriteta filtara i filtarskih sustava. Test ispunjava uvjete za sterilizaciju filtra u FDA, Državnoj farmakopeji i GMP zahtjevima. V4.0 Integrity Tester kompaktan je, praktičan za upotrebu i potpuno automatiziran instrument za ispitivanje integriteta, koji provodi točku mjehurića, protok difuzije, poboljšanu točku mjehurića i test hidrofobnih filtera na bazi vode. Prvo domaće pokretanje testa integriteta na vodenoj bazi test za hidrofobne filtre kako bi udovoljili različitim potrebama kupaca.